Historie Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. sahá až do 19. století. Hlavní zásluhu na vybudování dopravního podniku měl nejslavnější český elektrotechnik František Křižík. Podnik zahrnující tratě elektrické dráhy i elektrárny pro jejich pohon vybudoval v letech 1896-1899 na základě koncese získané městem Plzní výnosem tehdejšího císařského a královského ministerstva železnic. Nyní, o 120 let později, získal plzeňský dopravní podnik na rozvoj na pořízení téměř dvacítky moderních trolejbusů 182 milionů z fondů EU.

První oficiální název zněl „Elektrické dráhy v Plzni a okolí“ a obsahoval v sobě tři důležité informace o poslání společnosti. „Za prvé to byla tramvajová dráha v Plzni, která byla vybudována čistě elektrická, přičemž v řadě jiných měst v té době jezdily jen parní nebo koněspřežné tramvaje. Za druhé to bylo zaměření společnosti, které mělo být výlučně na provoz elektrické dráhy, a konečně do třetice elektrická dráha měla vyjet až za hranice města Plzně, nejsmělejší projekt počítal se stavbou nákladní tramvaje až do lomu ve Štěnovicích,“ připomíná historii společnosti dnešní dopravně provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček.

Po válečných a poválečných letech se v dobách normalizace změnil charakter komunální společnosti na státní podnik. Novodobá historie společnosti se datuje dnem zápisu do obchodního rejstříku 1. května 1998. Dopravní podniky se vrátily zpět do rukou města ve formě akciové společnosti se 100% vlastnickým podílem města a dostaly nové jméno: „Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.“ (ve zkratce PMDP, a.s.).

„Hlavní náplní činnosti dopravních podniků je samozřejmě i nadále provoz městské veřejné dopravy, je ale doprovázená řadou obchodních aktivit, jako servis a mytí vozidel, provoz autoškoly, správa veřejného osvětlení ve městě nebo například výroba elektrické energie v původní elektrárně „Hydro“ na Denisově nábřeží, kde je dodnes sídlo PMDP,“ vyjmenovává mluvčí společnosti René Vávro.

Dnes má plzeňský dopravní podnik k dispozici celkem 320 vozidel všech trakcí, zaměstnává 890 lidí z toho 590 řidičů, kteří denně co do počtu cestujících přepraví celé dvě Plzně.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Výroční zpráva společnosti hodnotí uplynulý rok 2018 jako dobře zvládnutý. „V roce 2018 nebyla rozhodně organizace dopravy vůbec jednoduchá. Stavební úsilí ve městě si vyžádalo celou řadu zásahů do pravidelného chodu dopravy, a kladlo tedy i značné nároky na čerpání přesčasové práce našich lidí. Přesto se nám podařilo splnit plán v souladu s požadavky města v celkovém objemu více než 15 milionů kilometrů. Pokračovali jsme také v obnově vozového parku a v průběhu roku nakoupili vozy 3 AB a 2 TB,“ vyjmenovává zásadní události uplynulého roku Vávro.

Právě obnova vozového parku za pomoci peněz z evropských fondů je důležitým faktorem pro udržení kvality přepravy.

Ekologicky šetrné

Plzeňskému městskému dopravnímu podniku se navíc podařilo v letech 20162018 získat dotaci EU na nákup devatenácti nízkopodlažních trolejbusů, přičemž drtivá většina z nich je bateriových, tedy ekologicky nejvhodnějších, které neškodí místnímu ovzduší.

„Právě šetrnost k životnímu prostředí je dlouhodobě významným rysem plzeňské městské dopravy. Celé dvě třetiny dopravního výkonu u nás zajišťuje tramvajová a trolejbusová doprava, tedy moderní dopravní prostředky e-mobility,“ přidává konkrétní čísla mluvčí.

V době rozhovoru to v sídle plzeňských dopravních podniků žilo. Všichni se chystali na velkou oslavu 120 let výročí existence společnosti. O víkendu 15. a 16. června pak Plzeň připomínala velké muzeum. Po městě totiž vozily návštěvníky akcí mezi jednotlivými vozovnami historické trolejbusy.

 

Naši řidiči převezou vozy MHD denně dvakrát „celou Plzeň“, říká ředitel plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček

Od roku 2017 už nové trolejbusy, pořízené s pomocí evropských fondů, najely 2,3 milionu kilometrů.

Za peníze z dotace jste v letech 2016–2018 pořídili celkem 19 nízkopodlažních trolejbusů, všechny jsou bateriové?
V rámci pravidelné obnovy vozového parku jsme ve zmíněných letech pořídili celkem 19 trolejbusů, z nichž 18 je bateriových. Hlavním důvodem pořízení trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem je využívání těchto trolejbusů mimo trolejbusovou síť a nezávislost těchto vozů na trakci třeba při nehodě nebo výluce. V budoucnu bychom pak chtěli postupně nahrazovat trolejbusy s neekologickým dieselovým pomocným pohonem za tyto bateriové. Celková částka na jejich pořízení byla téměř 215 milionů, z toho evropská dotace činila 185,5 milionu korun.

Můžete popsat jejich specifikaci a zmínit technické parametry? Případně jaké jsou jejich hlavní výhody?
Jedná se o trolejbusy s označením ŠKODA 26TR, měří 12 metrů, jsou plně nízkopodlažní s obsaditelností až 94 osob. Na rozdíl od předchozích vozů mají dvě plošiny na přepravu kočárků a invalidních vozíků. Na baterii mají dojezd až 12 km, a to v těch nejobtížnějších podmínkách. Těmi jsou hustota provozu, kopcovitý terén, případně i zimní provoz, kdy se musí i pří jízdě na bateriový pohon ve voze topit. V ideálních podmínkách je samozřejmě dojezd na baterii ještě o něco vyšší. Tato koncepce vozidla MHD s alternativním bezemisním pohonem je v našich očích tím nejefektivnějším řešením. V porovnání s klasickými bateriovými autobusy je hlavní výhodou to, že se nabíjejí nejen během stání, ale i za pohybu, jízdou pod trolejí. Tudíž pro společnosti a města, která již mají vybudovanou trolejbusovou infrastrukturu, je to jednoznačně nejlepší a nejefektivnější způsob řešení ekologizace dopravy.

Kolik už vozy ujely kilometrů a kolik přepravily cestujících?
Dohromady od roku 2017, kdy byly nasazeny první, už mají ujeto celkem 2,3 milionu kilometrů, z toho 250 tisíc kilometrů je ujetých pouze na baterie. Odhadujeme, že za toto období přepravily už 10 milionů cestujících! Jinak zajímavé číslo pro porovnání: Každý den všechny naše dopravní prostředky přepraví téměř dvě celé Plzně.

Jaká je s nimi spokojenost, ať už ze strany dopravních podniků i cestujících?
Z hlediska spolehlivosti jsme velmi mile překvapeni, protože v provozu o těchto trolejbusech vůbec nevíme. Prostě ráno vyjedou a večer se vracejí, a to platí jak pro provoz pod trolejí,tak i na baterie. To znamená, že řešíme opravdu jen minimum závad. Jsme spokojeni s kapacitou těchto trolejbusů i s nízkou spotřebou energie. Také řidiči si pochvalují jejich spolehlivost. Jsou spokojeni jak s ergonomií pracoviště řidiče, které je modernější než u předchozích modelů, tak i s dynamikou jízdy těchto vozidel. Zatímco předchozí trolejbusy s pomocným dieselovým motorem byly kritizovány pro malé rychlosti a hlavně pomalý rozjezd, u těchto nových vozů řidič nerozezná rozdíl, zda jede pod trolejí nebo na baterii. A mohu říci, že máme i pozitivní zpětnou vazbu od cestujících, kteří si chválí hlavně jejich tichý provoz, světlý interiér i dostatek místa ve vozidle.

Plánujete další nákupy těchto vozů? A kolik máte celkem ve vašem vozovém parku vozů?
V letošním roce slavíme 120 let existence společnosti. V roce 1899 byl zahájen provoz tramvajové dopravy v Plzni a začala se psát historie naší společnosti. První trolejbusy se v Plzni objevily v roce 1941. Trolejbus Škoda 9 Tr máme dokonce jako naše historické vozidlo umístěné v depu. V otázce technologického vývoje dochází poslední dobou k obrovskému vývoji. Zlepšují se použité technologie a tím dochází samozřejmě i k výraznému zlepšování parametrů a kvality těchto vozů.

Je znát také zlepšování pracovního prostředí pro naše řidiče. Ve výsledku všechny tyto změny vnímají pozitivně i cestující. Jinak v letošním roce jsme pořídili dokonce i 7 velkokapacitních 18metrových posledních modelů a v nejnovějším faceliftu. A ještě během letošního roku přibudou další dva 12metrové s bateriovým pohonem, které už na rozdíl od zmiňovaných 19 budou i klimatizované. Celkem máme cca 320 vozidel všech trakcí.

 

zdroj: denik.cz