Finanční příspěvek od veřejnosti a banky pomůže i projektům Auto pro sociální službu Osobní asistence, Pod křídly hospice společně DOMA a Stáří nepatří do křesla.

Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí přes 460 000 Kč. Banka ocenila čtyři nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 150 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 310 684 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Nová korunní římsa

Spolek Omnium s projektem Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova získal od veřejnosti 159 000 Kč a banka mu navíc přispěla částkou 50 000 Kč. Stal se tak absolutně nejúspěšnějším projektem v celé republice.

Kostel Navštívení Panny Marie v Nových Domcích u Rozvadova byl postaven v roce 1836 a po odsunu německého obyvatelstva sloužil jako kravská stáj a skladiště zemědělského materiálu. Nyní je již desetiletí prázdný a v dezolátním stavu. Je jednou z posledních staveb kdysi vzkvétající obce, která začala upadat jako ostatní v pohraničí po odsunu německého obyvatelstva.

„O kostel a okolí s hřbitovem se pravidelně stará skupina českých a německých dobrovolníků. Jeho současný stav je však velmi havarijní. Aby se mohlo v jeho záchraně pokračovat, je nyní potřeba obnovit korunní římsu nad vstupem a kněžištěm kostela. Po letech, kdy se kostel postupně ztrácel a rozpadal v náletech, stejně jako zanikla obec Nové Domky, jde o první znamení, že se jeho záchrana může podařit. Poděkování patří jak programu ČSOB pomáhá regionům, tak i jednotlivým dárcům,“ říká Jakub Děd ze spolku Omnium, který se snaží o záchranu kostela od roku 2017.

Auto pro domácí péči

Na druhém místě se umístila Oblastní charita Klatovy s projektem Auto pro sociální službu Osobní asistence. Té veřejnost poslala 72 242 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

Asistenti charity klientům pomáhají se všemi činnostmi, které by klient dělal sám, kdyby byl zdravý. Díky této službě nemusí klienti žít v ústavu, ale zůstávají doma ve svém prostředí a můžou tak udržovat kontakty se svými blízkými a přáteli.

Třetím nejúspěšnějším uchazečem je společnost Hospic Sv. Jiří s projektem Pod křídly hospice společně DOMA. Veřejnost mu poslala 69 442 Kč a banka dalších 35 000 Kč.

Hospic poskytuje prostřednictvím sociální pracovnice péči a podporu umírajícím i jejich blízkým a rodinným příslušníkům. Díky finančnímu příspěvku se nyní budu moci více zaměřit na poskytování poradenství pro stále se zvyšující počet klientů a jejich rodin.

Vítěznou trojici doplňuje společnost Domovinka – sociální služby s projektem Stáří nepatří do křesla. Ta od veřejnosti získala 10 000 Kč a od banky 25 000 Kč.

Finanční příspěvek umožní seniorům zůstat aktivní a udržet si psychické zdraví díky cestování a celoročně pořádaným kulturním akcím. Za příznivého počasí vyjedou na výlety do zoologických zahrad, muzeí a divadel. V zimních měsících a letních pařácích k nim na stacionář přijedou pozvaní herci a zpěváci.